LEDEN

14.12.2020
V souvislosti s aktuálně platnými nařízeními jsme nuceni i nadále zvažovat konání některých tradičních aktivit (např. Čtyřlístkový lyžáček), které nejsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní  a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nepořádat - viz. Manuál k provozu škol. 

I nadále budeme přijímat pouze děti zdravé, a to ve vstupu do MŠ. I nadále je tak pobyt třetích osob, včetně rodičů, v prostorách MŠ omezen. 

O tom, co ve školce děláme se můžete pravidelně dozvídat ve fotogalerii: https://www.msctyrlistekkadan.cz/foto-a-videogalerie/

6. 1. 14:30 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ČTYŘLÍSTKOVÝ LYŽÁČEK (zatím spustíme přihlašování, ale s rozhodnutím o uskutečnění musíme počkat na pokyny Ministerstva zdravotnictví). Podrobnější informace najdete na hlavních dveřích MŠ od 6. 1. 2021. 

25. - 29. 1. ČTYŘLÍSTKOVÝ LYŽÁČEK - čas a podmínky budou                upřesněny (zatím je letošní termín naplánován a domluven). 

28. 1. - PŘEDÁNÍ ZPRACOVANÝCH POTVRZENÍ K ŮLEVĚ NA DANI RODIČŮM

☀️ SLUNÍČKA

Tři králové - výroba korunek, píseň

Výroba zimní knihy

Zimní pohádkočas - dramatizace poádky, divadlo

☀️ pro ostatní třídy:

Zima očima dětí - fotografujeme

💋 PUSINKY

Cestujeme strojem času - bylo, je, bude

Kadaňský orloj 

Novoroční krmení 

💋 pro ostatní třídy:


🐠 RYBIČKY

Téma času - výroba kalendáře

Hledání času (kadaňské hodiny)

Porovnávání minulost - budoucnost

🐠 pro ostatní třídy:

Divadelní představení 

🐞 BERUŠKY

Cestování v čase

Etiketa

🐞 pro ostatní třídy:

 Výroba vynálezů