Hodnocení školy vnějšími partnery

Hodnocení Českou školní inspekcí: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=6683

Hodnocení jídelníčků Krajskou hygienickou stanicí: