Projekty školy


Projekt Nadace Proměny "Zahrada hrou"

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život.

→ program Zahrada hrou: Pomáhá proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí (od r. 2010).

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnuje všeobecné osvětě veřejnosti. Provozuje tematický Portál Proměn.cz, pořádá konference, semináře, exkurze a přednášky, vydává vzdělávací materiály. Seznamuje děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. Snaží se podporovat praktické vzdělávání začínajících tvůrců.


Projekt PPUČ

Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání a je financovaný z Evropských fondů. Až do roku 2021 tak spoluvytváříme systém podpory rozvoje matematické, čtenářské, digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení žáků. Podporujeme také otevřené vzdělávací zdroje. 

Přečtěte si více o tom, proč považujeme za důležité rozvíjet gramotnosti u dětí a žáků na stránce Gramotnosti.pro život, kterou sledují i naši učitelé. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto k tomuto inspirativnímu čtení zveme i rodiče, další zájemce a učitele. Budeme rádi, když se o gramotnosti budete zajímat spolu s námi


Projekt OP VVV MŠ Čtyřlístek se inovuje


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015


Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

www.muni.cz/research/projects/27683?lang=cs


Stimulační program Maxík určený pro předškoláky

Milí rodiče,

v naší mateřské škole Vám nabízíme stimulační program Maxík. Jedná se o program, který je určen pro předškoláky a také pro děti s odloženou školní docházkou.

Tento program pomáhá u dětí vytvářet správné pracovní návyky, které jim usnadní vstup do základní školy. Zároveň je součástí prevence pro poruchy učení (jako je dyslexie, dysgrafie atd.) Skládá z 15 lekcí a je zaměřen na rozvoj tří oblastí.

  1. Motorické schopnosti - cviky na rozvoj jemné i hrubé motoriky, udržení rovnováhy, správné sezení atd.
  2. Grafomotorické dovednosti - správný úchop psacího náčiní, grafomotorické cviky
  3. Sluchové, zrakové vnímání a prostorová orientace

Kromě těchto tří oblastí se také pracuje s pozorností a soustředěností dítěte a podporují se jeho kognitivní funkce - například paměť či myšlení.

Tento stimulační program je nabízen dětem z Berušek a předškoláčkům z Pusinek.

Probíhá pravidelně v Pusinkové třídě v tyto dny: pondělí, úterý a čtvrtek.

Využíváme část doby po obědě po odpočinku (u nespících dětí od 12:30 do 13:00 hodin). Zaměřujeme se na zkvalitnění jejich přípravy na vstup do základní školy.

Je možné, aby se do programu zapojily i děti, které odcházejí po obědě domů. Pokud máte zájem o účast Vašich dětí v tomoto programu, múžete se domluvit s paní učitelkou v Beruškové nebo Pusinkové třídě.