O naší škole

Základní informace 

 • Počet tříd: 4, z toho 1 třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti se závažnými řečovými vadami)
 • Nejvyšší povolený počet dětí: 95
 • Přijímání dětí s potřebou podpůrných opatření: ano
 • Počet učitelů: 10 (VŠ - 5, z toho 1 MD, VOŠ - 1, SŠ - 4)
 • Přítomnost specialistů: speciální pedagog - logopedický asistent, speciální pedagog, koordinátor EVVO,
 • Počet ostatních pedagogických pracovníků: 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent,
 • Přijímání dětí mladších 3 let: ano
 • Bezbariérový přístup: ne
 • Umístění školy v obci: širší centrum, klidová přírodní zóna
 • Dopravní dostupnost: MHD, pohodlný přístup z dostupného parkoviště
 • Druh provozu: celodenní
 • Škola je otevřena od-do: 6:00 - 17:00 hodin
 • Měsíční úplata/školné v Kč: 300,- Kč
 • Specifické akce školy (pravidelné): 
 • tematické/projektové dny,
 • tvořivé dílny se sezónním zaměřením,
 • exkurze,
 • návštěvy kulturních akcí,
 • sportovní dny, výlety (pěší turistika, poznávací zaměření)
 • oslavy narozenin, tradičních svátků a významných dnů v kalendáři,
 • slavnosti/akademie,
 • Zapojení ve specifických programech:
 • pilotní škola v projektu Podpory práce učitelů - při NÚV, 
 • síť škol Mrkvička - EVVO, 
 • Nadace Proměny - Zahrada hrou, 
 • Rodiče vítáni, 
 • Celé česko čte dětem, 
 • Zdravá 5, 
 • Prima Vizus,
 • Domácí spolupráce: praxe studentů SŠ, poradenská pracoviště, základní školy, ZUŠ, kulturně-vzdělávací zařízení, VŠ, integrované záchranné složky - hasiči, zdravotníci, Policie ČR, Městská policie, výměnné stáže pedagogů v mateřských školách v ČR i v zahraničí
 • Školní jídelna/výdejna: vlastní v budově školy
 • Kapacita školní jídelny: 170 stravovaných
 • Možnost výběru z více jídel: ne
 • Dietní stravování: ano
 • Cena oběda v Kč: 31,- Kč pro děti s běžnou stravou, 34,- Kč pro děti s dietou

Dlouhodové záměry školy

 • z revitalizovat školní zahradu,
 • zapojit se do projektů souvisejících s environmentální výchovou,
 • vybudovat bezproblémové a spolehlivé prostředí pro fungování moderních interaktivních ICT technologií,
 • poskytovat pedagogům možnost trvalého profesního rozvoje prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe v rámci školy, mezi školami navzájem, prostřednictvím IT technologií a účastí na seminářích.