Jídelníček

Seznam alergenů

Od 13. 12. 2014 přichází v platnost nařízení Evropské unie 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1. a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Od tohoto dne se datuje změna v uvádění alergenů v jídelním jístku u zhotoveného jídla ve školní jídelně. Tyto údaje označené v podobě číselného kódu budete nacházet v jídelním lístku vedle názvu jídla, viz. seznam alergenů.