Dokumenty ke stažení

Informace k obnovení provozu MŠ - pravidla v nouzovém stavu


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Zápis ze setkání s rodiči na zahradě - 10. 9. 2020


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020

Čestné prohlášení k povinnému očkování dítěte

Vyjádření lékaře o řádném očkování

Matriční list dítěte

Zmocnení pro vyzvedávání dítěte GDPR

Žádost o ukončení k předškolnímu vzdělávání