Dokumenty ke stažení

Zápis dětí k prázdninovému provozu v měsících červenec - srpen 2020


Podmínky zajištění provozu Mateřské školy Čtyřlístek v období do konce školního roku 2019/2020


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020

Čestné prohlášení k povinnému očkování dítěte

Vyjádření lékaře o řádném očkování

Matriční list dítěte

Zmocnení pro vyzvedávání dítěte GDPR

Žádost o ukončení k předškolnímu vzdělávání