Dokumenty ke stažení


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Zápis ze setkání s rodiči na zahradě - 10. 9. 2020


Vyjádření lékaře o řádném očkování

Matriční list dítěte

Zmocnení pro vyzvedávání dítěte GDPR

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání