Projekty školy

Digitalizujeme školu

Mateřská škola získala v roce 2022 jednorázovou dotaci 72 000 Kč. 

Cílem je vybavení dětí pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. U MŠ se jedná o pořízení základních učebních pomůcek (digitální nebo unplugged aktivity).


Název a číslo projektu - MŠ Čtyřlístek se inovuje III. ; CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022720

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, dále sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a realizace projektového dne ve výuce.

Třída Pusinek se od šk. roku 2019/2020 zapojila do projektu určeného pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

1) Přirozená cvičení

2) Obratnost

3) Dovednosti s míčem

4) Rozvíjení poznání

5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Průša pro školy 

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Průša pro školy. 

Naší vizí je zapojit děti do nejnovějších technologii v IT. Cílem je přiblížit dětem od 3 let základy programování a modelování.

Prostřednictvím 3D tisku budeme  u dětí rozvíjet logické myšlení, jemnou motoriku, It gramotnost, tvořivost a fantazii zábavnou formou. Výledkem bude vlastní výrobek, který uplatníme v různých typech aktivit. 

Projekt s Muzeem v Říčanech: Tvořivá hra v zahradě 

I čtyřleté dítě může řezat pilkou, tvořit podle své fantazie, řešit konstrukční problémy a hrát si se svým výrobkem! 

Název projektu: MŠ Čtyřlístek se inovuje II. 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015408

a) Název pozice: Školní asistent - personální podpora MŠ

b) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

    Matematická pregramotnost - 10x (10 osob po 8 hod.)

    Polytechnické vzdělávání - 1x (1 osoba po 8 hod.)

c) sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - 5x MŠ 


Projekt Klokanovy školky

Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

Projekt svým obsahem navazuje na předchozí projekty žadatele: Klokanův kufr - diagnostika dítěte předškolního věku a Skládám, tvořím, myslím, věnovaný polytechnické výchově.

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení (síť mateřských škol) budou působit v tématech:

  1. Čtenářská pregramotnost
  2. Matematická pregramotnost
  3. Polytechnické vzdělávání v MŠ
  4. Individualizace vzdělávání v MŠ

Centra (1 až 3 v každém kraji) budou pořádat 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve svém regionu, kde vytvoří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do výuky. Jako podpůrná aktivita budou realizována pravidelná setkávání pracovníků center.


Projekt Nadace Proměny "Zahrada hrou"

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život.

→ program Zahrada hrou: Pomáhá proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí (od r. 2010).

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnuje všeobecné osvětě veřejnosti. Provozuje tematický Portál Proměn.cz, pořádá konference, semináře, exkurze a přednášky, vydává vzdělávací materiály. Seznamuje děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. Snaží se podporovat praktické vzdělávání začínajících tvůrců.


V NOVÉM ŠKOLNÍM SKLENÍKU, VYPĚSTUJI ROSTLINKU.

POČET HLASŮ 1606

Nezapomínáme na to, že příroda má na děti pozitivní vliv! Naším projektem snížíme ustupující bezprostřední a přirozený kontakt dětí s přírodou. Postavením školního skleníku můžeme vytvořit základ přírodní učebny. Umožníme tím dětem trávit větší část dne venku, a tak vnímat přírodu přímou zkušeností. Propojíme tím spontánní hru s přirozeným učením. Poskytneme dětem příležitost k rozmanitým činnostem, čímž podpoříme jejich chuť zkoumat a objevovat, včetně poskytnutí vhodných pomůcek. 

... a jaké to bylo se můžete podívat ...  https://ctyrlistekkadan.rajce.idnes.cz/VE_CTYRLISTKU_SE_TO_HEMZI_-_24.5.2019/

... a take ... https://ctyrlistekkadan.rajce.idnes.cz/PUSINKY_-_Co_si_zasadime...to_si_taky_snime_RERICHA_Duben/


MRKVIČKA 

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy 


Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání a je financovaný z Evropských fondů. Až do roku 2021 tak spoluvytváříme systém podpory rozvoje matematické, čtenářské, digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení žáků. Podporujeme také otevřené vzdělávací zdroje. 

Přečtěte si více o tom, proč považujeme za důležité rozvíjet gramotnosti u dětí a žáků na stránce Gramotnosti.pro život, kterou sledují i naši učitelé. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto k tomuto inspirativnímu čtení zveme i rodiče, další zájemce a učitele. Budeme rádi, když se o gramotnosti budete zajímat spolu s námi


Projekt OP VVV MŠ Čtyřlístek se inovuje


Projekt "Rodiče vítáni"


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015


Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

www.muni.cz/research/projects/27683?lang=csNábřeží Maxipsa Fíka