Projekty školy


Projekt Nadace Proměny "Zahrada hrou"

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život.

→ program Zahrada hrou: Pomáhá proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí (od r. 2010).

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnuje všeobecné osvětě veřejnosti. Provozuje tematický Portál Proměn.cz, pořádá konference, semináře, exkurze a přednášky, vydává vzdělávací materiály. Seznamuje děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. Snaží se podporovat praktické vzdělávání začínajících tvůrců.


V NOVÉM ŠKOLNÍM SKLENÍKU, VYPĚSTUJI ROSTLINKU.

POČET HLASŮ 1606

Nezapomínáme na to, že příroda má na děti pozitivní vliv! Naším projektem snížíme ustupující bezprostřední a přirozený kontakt dětí s přírodou. Postavením školního skleníku můžeme vytvořit základ přírodní učebny. Umožníme tím dětem trávit větší část dne venku, a tak vnímat přírodu přímou zkušeností. Propojíme tím spontánní hru s přirozeným učením. Poskytneme dětem příležitost k rozmanitým činnostem, čímž podpoříme jejich chuť zkoumat a objevovat, včetně poskytnutí vhodných pomůcek. 

... a jaké to bylo se můžete podívat ...  https://ctyrlistekkadan.rajce.idnes.cz/VE_CTYRLISTKU_SE_TO_HEMZI_-_24.5.2019/

... a take ... https://ctyrlistekkadan.rajce.idnes.cz/PUSINKY_-_Co_si_zasadime...to_si_taky_snime_RERICHA_Duben/


MRKVIČKA 

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy 


Projekt PPUČ

Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání a je financovaný z Evropských fondů. Až do roku 2021 tak spoluvytváříme systém podpory rozvoje matematické, čtenářské, digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení žáků. Podporujeme také otevřené vzdělávací zdroje. 

Přečtěte si více o tom, proč považujeme za důležité rozvíjet gramotnosti u dětí a žáků na stránce Gramotnosti.pro život, kterou sledují i naši učitelé. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto k tomuto inspirativnímu čtení zveme i rodiče, další zájemce a učitele. Budeme rádi, když se o gramotnosti budete zajímat spolu s námi


Projekt OP VVV MŠ Čtyřlístek se inovuje


Projekt "Rodiče vítáni"


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015


Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

www.muni.cz/research/projects/27683?lang=csNábřeží Maxipsa Fíka