Pro rodiče

Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti rodičů/zákonných zástupců

Stanovení pravidel pro plnění povinného předškolního vzdělávání

Angličtina v MŠ
Informace k opatření při zjištění vši dětské