Pro rodiče

Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti rodičů/zákonných zástupců

Stanovení pravidel pro plnění povinného předškolního vzdělávání


Informace k opatření při zjištění vši dětské