Školní jídelna


Životospráva

Součástí mateřské školy je školní jídelna. Při přípravě jídel postupujeme podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídíme se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Denně připravujeme 3 čerstvá jídla:

  • přesnídávka,
  • oběd,
  • odpolední svačina.

a celodenní přístup k ovoci a zelenině. Dětem se zdravotní indikací poskytujeme dietní stravování (není povinností zařízení školního stravování, ale možností). Nutné je předložení dokladu s vymezením diety a s doporučením vhodných potravin a to od ošetřujícího lékaře pro děti a dorost. Pro přípravu jídel používáme profesionální kuchyňské zařízení - konvektomat, které (mimo jiné) vaří šetrným způsobem.

Při sestavování jídelníčku se řídíme se nutričním doporučením ministerstva zdravotnictví, dodržujeme pestrost nabízených pokrmů a pravidla spotřebního koše, tzn., ve stravě jsou zastoupeny kategorie potravin maso, ryby, mléko a mléčné výrobny, tuky, cukry, zelenina a ovoce, brambory, luštěniny, rostlinné tuky, oleje a vejce. Zařazujeme i produkty zdravé výživy (např. obilné kaše, placky z různých druhů luštěnin - např. cizrna, ale i kuskus, ovocné a zeleninové saláty, apod.).

Podporujeme zdravé stravování (možnost výběru z pitného režimu, denní nabídka ovocných a salátových mís k dispozici po celý den, zařazování méně tradičních druhů potravin do stravování dětí). Zajišťujeme průběžný pitný režim formou mírně slazených čajů, ředěných džusů a šťáv, přírodní vody. V teplých letních dnech využíváme tzv. "pítko" s pitnou vodou a mají k dispozici i další druhy vhodných nápojů.

Do jídla děti zásadně nenutíme. Naší snahou je vyvolat v dětech pocit zvědavosti, jídlo alespoň ochutnat, přivonět si nebo si prohlédnout. Podporujeme děti v jejich samostatnosti tím, že si svou porci svačinky (volby velikosti pečiva, množství pomazánky či kaše, ovoce a zeleniny, pití) připravují dle schopností samy. Trpělivým přístupem se tak snažíme podpořit správné stravovací návyky.

Organizaci činností v průběhu dne přizpůsobujeme potřebám (např. rodiče mohou své děti přivádět podle svých možností) a aktuální situaci tak, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy. Výjimkou jsou děti v posledním ročníku, zařazené k povinnému vzdělávání. Jejich docházka je pevně stanovena v době od 8:00 hodin do 12:00 hodin, jako pevná, minimální doba uskutečňování předškolního vzdělávání.

Plán, co chceme zlepšit:

  • Průběžně sledovat, hodnotit a přijímat opatření k optimálnímu plnění spotřebního koše.
  • Průběžně sledovat a hodnotit výživové údaje v souladu s potřebami předškolních dětí.
  • Upřednostňovat v jídelníčku sezónní potraviny a potraviny z regionálních zdrojů (pěstitelů a chovatelů), včetně využití vlastních zdrojů/ výpěstků (např. bylinky, drobné ovoce a zeleninu) - průběžně.

Režim školního stravování, pitný režim:

Pitný režim děti dodržují po celý den průběžně.

  • děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ),
  • učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby,
  • nápoje se obměňují - čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

Svačiny se podávají v době od 8:30 do 8:45 hodin, odpoledne od 14:15 do 14:30 hodin - kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují - vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určeném.

Obědy se vydávají od 11:30 do 12:00 hodin, polévku nalévají a hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, učitelka s kuchařkou spolupracuje. Dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky - všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

Dětem se zdravotní indikací poskytujeme dietní stravování (není povinností zařízení školního stravování, ale možností). Nutné je předložení dokladu s vymezením diety a s doporučením vhodných potravin a to od ošetřujícího lékaře pro děti a dorost - spolupracujeme s nutričním terapeutem.

MŠ neposkytuje stravování pro cizí strávníky. Cizím osobám je vstup do prostor kuchyně MŠ zakázán.