Proměna Čtyřlístkové zahrady 

s Nadací Karla Komárka

Zadání pro architekta 

Prezentace projektu "Zadními vrátky, do Čtyřlístkové zahrádky" v Nadaci Proměny Karla Komárka

Královské spaní a hledání pokladu ve Čtyřlístku - 18. 1. 2019

Jarní probouzení zahrady aneb Zahrada plná vajíček 2019

Jak se vaří super hra aneb jarní probouzení zahrady - 20. března 2019

Berušky experimentují s ostatními

Hrajeme si ve Čtyřlístku aneb Den otevřených dveří 2019 - 25. dubna 2019

Ve Čtyřlístku se to hemží aneb prima den ve Čtyřlístkové zahradě - květen 2019 

před proměnou...