Proměna Čtyřlístkové zahrady 

s Nadací Karla Komárka

... a je to :-)

Příběh proměny Čtyřlístkové zahrady

Článek do kadaňských novin ke slavnostnímu otevření zahrady


Proměna Čtyřlístkové zahrady v čase


Červen - Zázraky života

- Pokračování ve stavebních pracích 

- Příprava a stavba hmatového chodníku

-Pokusy na zahradě od třídy Rybiček

-Narozeniny Maxipsa Fíka na naší zahradě

-Výroba truhlíků z palet a následné sázení květin 

-Workshop Tvořivá hra v zahradě

-Rozloučení s předškoláky na zahradě 

Květen - Zázraky života

-Pokračování ve stavebních pracích 

- Adopce rostlin rodiči a přáteli školy 

- Zahájení sadby do dokončených záhonů

-Miniolympiáda třídy Berušek na zahradě

-Průběžná péče o výsadbu

ADOPTUJTE SI STROM NEBO KEŘ NA NAŠÍ ZAHRADĚ🍀


Duben - Paprsky jara

- Natáčení Velikonočních pokusů na zahradě 

- Zahájení stavebních prací na zahradě

-"Květinová víla" - probouzení zahrady

-Rozložitelnost materiálů na zahradě - hřbitov odpadků

- Rej čarodějnic 

- Setí rostlin pro výsadbu dětmi 

BŘEZEN - Svět kolem nás

- Příprava sadby do školního skleníku

- Objevování jara se Štěstěnou

- Účast v celostátní Velikonoční výzvě

- Natáčení naučného ptačího příběhu s otázkami 

ÚNOR - Nový čas, pokračuje zas

-Po stopách kmotry lišky

-Masopustní koláče- hry pro ostatní třídy od Berušek

-Masopust ve Čtyřlístku - průvod s maskami, divadlo O kůzlátkách a Koblížkovi, tanec 

-Galerie na zahradě 

LEDEN - Nový čas, nastal zas

- krmení ptactva na zahradě

- bobování na kopečku 

- činnost pro ostatní třídy Dříve x Dnes - hledání a přiřazování obrázků

- zdobení zahrady - ozdoby z obarvené zmrzlé vody

-stavění sněhuláků, stopy ve sněhu, zkoušení pevnosti vody 

-opracovávání materiálu

-překonávání překážek 

- sběr plodů - výroba obydlí 

PROSINEC - Sváteční pohlazení

- galerie obrázků

- akce pro děti a rodiče - Z pekla do ráje

- výroba betlému

- vánoční nadílka s programem  

Čtyřlístkové vánoční rozjímání 2020 

LISTOPAD - Barevný listopad

- divadlo pro ostatní děti Boudo budko

- využívání polytechnických pomůcek z Říčan a stavba

- hrabání listí s dětmi

- hry na zahradě

- společná akce personálu - úklid zahrady na zimu

ŘÍJEN - Usínající příroda

- akce pro ostatní třídy - Hádanky s pravidly

- příprava zahrady k zimnímu spánku

- výroba stromu - Knížkovníku

- zjišťování stáří uříznutého stromu

- seznamování s novými polytechnickými pomůckami - (akce pro učitele DVPP z Řáčan a zapůjčení pomůcek)

- experimenty - zakopání pokladu (rozkládání materiálů)

- obtisk kůry stromů

ZÁŘÍ

Letem světem na zahradě

- zahájení školního roku s rodiči na téma "Letem světem"

- Karate klub Kadaň na zahradě

- sportovní den

- vytváření mapy reality v písku

- objevování - co nám vyrostlo na zahradě, co roste jako vlese

- sklízení úrody rajčat

ČERVEN - Vodní svět

- divadlo Ondřej

- pomáháme na zahradě s kamínky

- Rozloučení s předškoláky

- pro ostatní třídy - Co cítíš?

KVĚTEN - Svět kolem nás

- skotačíme na zahradě

- spolupráce s rodiči - přenášení věží

DUBEN

- bourání pískoviště 

BŘEZEN - Příroda

- hry na zahradě

- výroba hraček

- kácení stromů na zahradě

ÚNOR - Pohádka

LEDEN - Zdravá vás zdraví

- doplňujeme krmítka

Prezentace projektu "Zadními vrátky, do Čtyřlístkové zahrádky" v Nadaci Proměny Karla Komárka

Královské spaní a hledání pokladu ve Čtyřlístku - 18. 1. 2019

Jarní probouzení zahrady aneb Zahrada plná vajíček 2019

Jak se vaří super hra aneb jarní probouzení zahrady - 20. března 2019

Berušky experimentují s ostatními

Hrajeme si ve Čtyřlístku aneb Den otevřených dveří 2019 - 25. dubna 2019

Ve Čtyřlístku se to hemží aneb prima den ve Čtyřlístkové zahradě - květen 2019 

před proměnou...