Personál školy

Mgr. Bc. Erika Zelenková

ředitelka školy, statutární orgán, speciální pedagog, logopedický asistent


Bc. Hana Isáková

zástupkyně ředitelky školy, speciální pedagog - logoped, učitelka ve třídě Pusinek

Marcela Mošnová

administrativní pracovnice

Mgr. Věra Isáková

speciální pedagog, logopedický asistent, učitelka ve třídě Pusinek


Věra Svobodová

asistent pedagoga - logopedický asistent ve třídě Pusinek

Bc. Kateřina Růžičková

učitelka ve třídě Sluníček

Marcela Dietlová

učitelka - logopedický asistent, ve třídě Sluníček

Bc. Denisa Dušková, DiS. 

speciální pedagog - učitelka ve třídě Rybiček

Sabina Plechingerová

učitelka, ve třídě Rybiček

Romana Lacinová

asistent pedagoga ve třídě Berušek

Vlasta Maxová

učitelka - koordinátor EVVO, ve třídě Berušek

Tereza Strolená

učitelka - logopedický asistent ve třídě Berušek

Marie Hrdličková

provozářka školní jídelny

Renata Polková

kuchařka

Alena Kochová

kuchařka

Tatsiana Honisch

kuchařka


Dana Marešová

školnice

Veronika Janouchová

uklízečka

Bc. Naděžda Husová, DiS. 

učitelka, nyní na MD

Zdeněk Isák

údržbář školy