Personál školy

Mgr. Bc. Erika Zelenková

ředitelka mateřské školy, statutární zástupce

speciální pedagog, logopedický asistent

Bc. Hana Isáková

zástupkyně ředitelky školy, speciální pedagog - logoped, učitelka ve třídě Pusinek

Marcela Mošnová

administrativní pracovnice

Mgr. Věra Isáková

speciální pedagog, logopedický asistent, učitelka ve třídě Pusinek


Bc. Kateřina Růžičková

učitelka ve třídě Sluníček

Marie Haklová

asistent pedagoga, ve třídě Pusinek

Marcela Dietlová

učitelka - logopedický asistent, ve třídě Sluníček

Romana Lacinová

asistent pedagoga ve třídě Sluníček

Miroslava Lebdušková

školní asistent

Bc. Denisa Dušková, DiS. 

speciální pedagog - učitelka a asistentka pedagoga ve třídě Rybiček

Věra Svobodová

učitelka ve třídě Rybiček

Vlasta Maxová

učitelka ve třídě Berušek

Tereza Strolená

učitelka - logopedický asistent ve třídě Berušek

Marie Hrdličková

provozářka školní jídelny

Renata Polková

kuchařka

Alena Kochová

kuchařka

Petra Pokorná

kuchařka


Věra Vozková

školnice

Věra Kučerová

uklízečka

Bc. Naděžda Husová, DiS. (Hrazdírová)

učitelka, nyní na MD

Zdeněk Isák

údržbář školy