Úřední deska

Aktualizace školního řádu s platností 2. 9. 2019 - úprava finančních limitů za stravování

Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2019/2020

Podklady ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání