Úřední deska

Informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2024/2025


Kritéria přijímaní pro šk. rok 2024/2025


Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2023/2024


Směrnice pro poskytování svobodného přístupu k informacím